[1]
Lohita Sari, B., Aminah Lily Elfrieda, N.S., Marsuan, K., Sapitri, P. and Hafidh, A. 2022. AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN STUDI IN SILICO EKSTRAK BUAH PALA (Myristica fragrans Houtt). Jurnal Farmamedika (Pharmamedika Journal). 7, 1 (Jun. 2022), 28-40. DOI:https://doi.org/10.47219/ath.v7i1.142.